CATERPILLAR đầu tư vào công ty khởi nghiệp YARD CLUB

Để giúp khách hàng tối đa hóa việc sử dụng và năng suất của các thiết bị của họ sở hữu, Caterpillar Inc đang bước vào một thỏa thuận với Yard Club, một khởi động mà đã phát triển một nền tảng trực tuyến thiết bị peer-to-peer cho thuê. Caterpillar đã cung cấp nhắm mục...