Cummins Hỗ trợ giảm khí thải khí nhà kính cho Xe Thương Mại

Cummins Inc đã bày tỏ sự hỗ trợ của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và Cục an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia (NHTSA) giai đoạn thứ hai của hiệu quả nhiên liệu quốc gia quy định khí thải khí nhà kính (GHG) cho trung và hạng nặng xe thương mại. Các cơ quan phát...