Các thông tin cần để vận hành máy phát điện an toàn

Các thông tin cần để vận hành máy phát điện an toàn

Chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ dầu máy, dầu nhớt, nước làm mát trước khi vận hành. Khi nghe tiếng máy nổ khác thường cần phải kiểm tra nguyên nhân ngay lập tức. www.suachuamayphatdien.info xin gửi tới các bạn 1 số thông tin cần thiết để đảm bảo an toàn khi vận hành máy...